15.000 Ft feletti rendelések esetén ingyenes kiszállítási lehetőség!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

HADA LABO TOKYO MAGYARORSZÁG ONLINE ÁRUHÁZ

Hatályba lép: 2020.05.01.

 

 1. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS

A jelen ÁSZF célja, hogy az HADA LABO TOKYO MAGYARORSZÁG ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.hadalabotokyo.hu) történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. Az HADA LABO TOKYO MAGYARORSZÁG ONLINE ÁRUHÁZ-at (a továbbiakban: ONLINE ÁRUHÁZ) a V-Forrás Kft (székhely: 8200 Veszprém, Fenyves utca 75., adószám: 13288341-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-507624; Telefonszáma: +36 704522055, e-mail címe: info@hadalabotokyo.hu, a továbbiakban: V-Forrás Kft) üzemelteti.

A jelen ÁSZF 2020.05.01. napján lép hatályba.

A jelen ÁSZF-et a V-Forrás Kft bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról a V-Forrás Kftweboldalon keresztül értesíti a Vásárlót.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a V-Forrás Kft kialakult gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A Vásárló az HADA LABO TOKYO MAGYARORSZÁG ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

A megrendelés kizárólag az ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott megrendelés útján lehetséges. A V-Forrás Kft nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai úton levélben, e-mailen, vagy egyéb, az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő megrendeléstől eltérő módon leadott megrendelésre.

Nem áll a V-Forrás Kft rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 1. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

III. A VÁSÁRLÁS MENETE

 1. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK

Az V-Forrás Kft a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a Vásárlók által megrendelhető termékeit. A termékek minden, regisztrációval nem rendelkező vásárló számára is elérhetőek.

 1. MEGRENDELÉS

A megrendelések feladásához nem szükséges, hogy a Vásárló felhasználóként belépjen a rendszerbe.

A megrendelés során a következő (személyes) adatok megadására van szükség:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím: A rendszer erre a címre küldi az értesítéseket, szükséges az egyeztetésekhez is.
 • Telefonszám: A V-Forrás Kft ezen a számon egyezteti a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, valamint a kiszállításért felelős partner ezen a számon egyeztet a csomag átvételéről.
 • Szállítási cím és számlázási adatok: Amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell adni a regisztráció során. A szállítási címet pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, épület, emelet, ajtó, kapucsengő).

 

Ezek az adatok minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a kiválasztott termékeket szállítani tudjuk.

A megadott e-mail címre érkező rendszerüzenettel a rendelés megerősítésre kerül.

A V-Forrás Kft a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vásárló által megadott adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért a V-Forrás Kft-t felelősség nem terheli.

A megvásárolni kívánt termék kosárba helyezése, a termékoldalon a „kosárba teszem” ikonra történő kattintással lehetséges, megfelelő kiszerelés kiválasztása után. Alapértelmezésben 1 (azaz egy) darab termék kerül a kosárba, ha a Vásárló egynél nagyobb mennyiséget szeretne az adott termékből vásárolni, a termékoldalon a darabszám megfelelő mennyiségre történő átírásával teheti meg.

Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, a kosár oldalon lehetősége van a kosárból való kivételre is, a termék mellett található piros „x”jelre történő kattintással.

Amennyiben a vásárlás mellett dönt görgessen tovább a kosár oldalon a tovább a pénztárhoz gombra kell kattintania.

Itt szükséges kitölteni a rendeléshez szükséges adatokat. A pénztár oldalon piros csillag jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Amennyiben a szállítási cím különbözik a regisztrációkor számlázási címtől, a rubrika kipipálását követően megadhatja az új címet. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

A következő lépés a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a vásárlás véglegesítése, melyről a rendszer minden esetben e-mail üzenetet küld.

 1. A TERMÉKEK ÁRA

A termékek aktuális fogyasztói árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t.

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 15.000 Ft-os összeghatár feletti rendelések esetén a szállítási költséget a V-Forrás Kft nem számolja fel. A V-Forrás Kft fenntartja a jogot, hogy a 15.000 Ft-os összeghatárt időszakosan csökkentse fogyasztói promóció keretében. A megrendelés átvételekor fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.

A V-Forrás Kft az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a V-Forrás Kft a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor a V-Forrás Kft nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben a V-Forrás Kft felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

 1. FIZETÉS MÓDJA

Megrendeléskor a vásárló választhat fizetési módot. A Vásárló a megrendelt termékek vételárát banki utalással, utánvéttel, vagy a Online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

4.1. Banki utalás: A vételár teljes kifizetéséig a V-Forrás Kft az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak a V-Forrás Kft számláján történő jóváírásával száll át a Vásárlóra. A bankkártya elfogadó adatai lentebb, a bankkártya elfogadó adatai pontban található.  A bankkártyás utalás során felmerülő hibákért a V-Forrás Kft nem vállal felelősséget.

4.2. Utánvéttel történő fizetés: Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni. Az utánvéttel történő rendelések díja 490 Ft.

A V-Forrás Kft fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa, és előre fizetést kérjen. Erről a Vásárló értesítést kap.

4.3. Online bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyával, illetve a Barion Payment Zrt-n keresztül történő fizetés során felmerülő hibákért V-Forrás Kft nem vállal felelősséget. A Barion Payment Zrt által nyújtott szolgáltatásokról a következő linken tájékozódhat: https://www.barion.com/

A bankkártya elfogadó adatai:

Név: V-Forrás Kft

Székhely: 8200 Veszprém, Fenyves utca 75.

Cégjegyzékszám: 19-09-507624

Adószám: 13288341-2-19

Telefonszám: +36 704522055

E-mail cím: info@hadalabotokyo.hu

Az elfogadható bankkártyák emblémái az alábbiak:

 

4.4 Online bankkártyás fizetés (OTP csoport): A megrendelés ellenértékének kifizetése ELŐRE TÖRTÉNIK online bankkártyás fizetéssel a Simple rendszerén keresztül. A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

A bankkártya elfogadó adatai:

Név: V-Forrás Kft

Székhely: 8200 Veszprém, Fenyves utca 75.

Cégjegyzékszám: 19-09-507624

Adószám: 13288341-2-19

Telefonszám: +36 704522055

E-mail cím: info@hadalabotokyo.hu

Az elfogadható bankkártyák emblémái az alábbiak:

 

 1. VISSZAIGAZOLÁS

A V-Forrás Kft a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által a regisztrációkor megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárlómegrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A V-Forrás Kft a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével V-Forrás Kft köteles a termékek kiszállítására, és Vásárló köteles a termékek vételárának a megfizetésére.

IV. A TERMÉKEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

 1. SZÁLLÍTÁSI IDŐ

A V-Forrás Kft által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától, azaz a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 2-10 nap. A megrendelt termék(ek) futárszolgálatnak adásának idejéről e-mail értesítést kap a Vásárló. A termékek kiszállítása a termékek futárszolgálatnak történő átadásától számított 1-4 munkanapon belül, 8 és 17 óra között történik.

Ha a V-Forrás Kft-nak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére raktáron, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni és leegyeztetni a rendelés további menetét.

 1. SZÁLLÍTÁS

A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.

A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vásárlót terhelik, amelynek összege Magyarországon fix egységár, amely a mindenkor piaci árváltozás függvényében, valamint esetlegesen más szállítóval történő szállítás esetében változhat.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A megrendelt termék(ek)szállítása a lent közölt feltételeknek megfelelően, a vásárló választása alapján a SAMEDAY futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt szolgáltatásain keresztül történik. A V-Forrás Kft az áru házhozszállításán a Vásárló által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítás költségeit a Vásárló köteles a V-Forrás Kft részére megfizetni a vételár megfizetésével együtt.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vásárlónál, ezután a Vásárló a V-Forrás Kft-nél újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vásárló a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi szállítási költség (kiszállítás és visszaszállítás költségeinek) megtérítése után történik.

Sameday futárszolgálaton keresztül történő szállítás esetén, amennyiben a megrendelés bruttó értéke meghaladja az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közölt aktuális értéket, akkor a szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg bruttó 15.000,- (tizenötezer) Ft rendelési összegnél vagy ezen összeg feletti rendelés esetén irányadó. A díjmentes szállítás csak egy, a Vásárló által a megrendeléskor megadott szállítási címre vonatkozik. Amennyiben a Vásárló több szállítási címet határoz meg, akkor a díjmentes szállítással történő rendelés leadása esetén a díjmentes szállítás csak egy magyarországi szállítási címre vonatkozik.

 

 1. A TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag tartalmát (a termékeket) fajta és mennyiség szerint tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően a termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a V-Forrás Kft nem fogad el. A termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos panasz esetén a Vásárló a panaszt a rendelést teljesítő futárszolgálat (SAMEDAY futárszolgálat vagy Magyar Posta Zrt.) formanyomtatványán teheti meg. A rendelést teljesítő futárszolgálat a formanyomtatványt továbbítja a V-Forrás Kft részére. Amennyiben a Vásárló a kiszállításkor nem él a termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos kifogással, abban az esetben a későbbiekben ilyen kifogással nem élhet. A termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos kifogás kizárólag abban az esetben elfogadható, ha a kiszállított termékek fajtája és mennyisége eltér a Vásárló által leadott, és a V-Forrás Kft által visszaigazolt termékek fajtájától és/vagy mennyiségétől.

A Vásárló a termékek átvételét követően ésszerű időn belül köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól a V-Forrás Kft-ot írásban haladéktalanul értesíteni.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személyrészére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

 

V. ELÁLLÁS

A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az Eladó I. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a fizetésére.

Ha a kiszállítás már megtörtént, a Vásárló az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. aa) a terméknek,
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, a V-Forrás Kft-nek címzett nyilatkozatban gyakorolhatja. Az elállást a Vásárlónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Vásárló elküldheti e-mailen, faxon, postai úton vagy futárral.

A termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Vásárló kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta. A termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetőek vissza.

A Vásárló az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el a V-Forrás Kft részére)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbitermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

A Vásárló(k) neve: ……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) címe: ……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………………….

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Vásárló a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn belül élt.

Elállás esetén a Vásárló köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a V-Forrás Kft mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Portósan feladott küldeményt a V-Forrás Kft nem köteles átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Vásárló részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet a V-Forrás Kft mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén a V-Forrás Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. V-Forrás Kft kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Vásárló bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza V-Forrás Kft részére. A barion.hu-n keresztül megfizetett díjakat a V-Forrás KFT Barion szolgáltatással küldi vissza a felhasználó részére.

A V-Forrás Kft a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján V-Forrás Kft a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben azonban a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, V-Forrás Kft nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a V-Forrás Kft mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a V-Forrás Kft-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

VI. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

o            Ön a V-Forrás Kft hibás teljesítése esetén a V-Forrás Kft-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

o            Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a V-Forrás Kft számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a V-Forrás Kft költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a V-Forrás Kft adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

o            Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

o            Ön a V-Forrás Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

o            A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a V-Forrás Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG
 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

o            Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

o            Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

o            A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

o            Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

o            Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

o            A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

             a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

             a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

             a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. JÓTÁLLÁS
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

o            Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a V-Forrás Kft jótállásra köteles.

 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

o            Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.

 • Mikor mentesül a V-Forrás Kft a jótállási kötelezettsége alól?

o            A V-Forrás Kft jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VII. FELELŐSSÉG

A V-Forrás Kft nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely a HADA LABO TOKYO MAGYAROSRÁG ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a HADA LABO TOKYO MAGYARORSZÁG ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való kapcsolódásáért és a V-Forrás Kft weboldalán történő vásárlásért.

A V-Forrás Kft nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

VIII. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

V-Forrás Kft betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit.

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat a V-Forrás Kft Vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül:

Postacím:       8200 Veszprém, Fenyves utca 75.

E-mail:            info@hadalabotokyo.hu

Tel:           + 36 70/4522055

A jogszabályi előírásoknak megfelelően V-Forrás Kft az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén a V-Forrás Kft írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a V-Forrás Kft a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg személyesen a V-Forrás Kft Vevőszolgálatán, akkor azt a V-Forrás Kft nyomban kivizsgálja, és lehetőség szerint nyomban orvosolja is. Ha ez nem lehetséges, jegyzőkönyv felvételére kerül sor, aminek egy példánya átadásra kerül a panaszt tevőnek. A nem személyes megtett szóbeli panasz esetén jegyzőkönyv készül, amelyet V-Forrás Kft legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg elküldi a Fogyasztónak.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt.

IX. ADATVÉDELEM

V-Forrás Kft számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. A V-Forrás Kft a jelen ÁSZF-fel összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységéről itt ad részletes, érthető tájékoztatást, amely tájékoztatás a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része honlapon történő elfogadásával a Vásárló hozzájárul az ismertetett adatkezelésekhez. az adatvédelmi tájékoztató ide kattintva érhető el.

 

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében,ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett,előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fenti h) pontban meghatározott esetben a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató
 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az V-Forrás kft által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a https://www.hadalabotokyo.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

 

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Vásárló a Weboldalról értesült.

 

 1. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Vásárló – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Vásárlókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Vásárló azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Vásárlót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

 1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

 

Név: V-Forrás Kft

Székhely: 8200 Veszprém, Fenyves utca 75.

Telefon: [+36 88/ 786230]

E-mail: [szabolcs.soosnagy@vforras.hu]

Adatvédelmi felelős: Soós Nagy Szabolcs

Adatvédelmi felelős beosztása: Ügyvezető

V-forrás Kft adatkezelési nyilvántartási azonosítója: [azonosító kiadása folyamatban].

 

 

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

 

Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely a kozmetikumok internetes úton történő megvásárlása céljából jött létre.

 

 1. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

 

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Vásárlókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy a Vásárlók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

4.4. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Vásárló beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Vásárló elérhető Személyes adatait.

 

4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Vásárlót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

 

4.6. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

4.7. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Vásárló önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). A Vásárlók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Vásárlók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

 

5.2. A Vásárló jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

5.3. Az Adatkezelő a Vásárló által a rendelés leadásakor a Vásárló IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Vásárló külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Vásárló külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5.6. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.7. pontban meghatározott jogszabályok. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

 

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A Vásárló azonosítása, a Vásárlóval való kapcsolattartás;
 • A Weboldalon történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése;
 • Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • A Vásárló külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Vásárlók jogainak védelme.
 1. Az adatok forrása

 

Az Adatkezelő kizárólag a Vásárlók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

 

Az adatok megadása a Vásárló rendelésének leadása során történik. A Vásárló rendelésének leadása során megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási és szállítási címét.

 

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelő kizárólag a Vásárlók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak: Név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím és számlázási adatok. Ezen adatok kezelésének célja hírlevél küldés, marketing célú adatelemzés, szállítás és banki fizetés teljesítése.

 

A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 12. pontban leírtak szerint.

 

 1. Az adatkezelési folyamat leírása

 

Az adatok forrása a Vásárló, aki az adatokat a vásárlás során adja meg. A rendelés leadása űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

 

A Vásárló az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Vásárló az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Vásárló az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

 

 

A Vásárló a rendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás során megadott (személyes) adatait a V-Forrás Kft, valamint a V-Forrás Kft-nek a vásárlás meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére, továbbá piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. A reklámküldés nem csak a V-Forrás KFT reklámjainak elküldését jelent, hanem más, a V-Forrás KFT-vel kapcsolatban álló cég reklámjainak elküldését is.

 

 

 

 1. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

 

Amennyiben a Vásárló ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Vásárló hozzájárulása. A Vásárló a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

 1. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az Adatkezelő rendszeresen szervez nyereményjátékokat az Instagram oldalán, melyek célja a követők, vásárlók számának növelése. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

 

Az adatkezelés jogalapja a Vásárló hozzájárulása. Amennyiben a Vásárló a nyereményjátékra jelentkezik, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

 

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

 

A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

 

 1. Technikai adatok és cookie-k kezelése

 

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Vásárló számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a V-Forrás Kft által üzemeltetett weboldalon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

 

 

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Vásárlók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Vásárlónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Vásárló elvárásai szerint működjön, a Vásárló könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

 

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Vásárlók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

 

A Vásárló beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Vásárlót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

 

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

 1. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Vásárló egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé

 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

 1. Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/803-6300

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a megrendelt áru kiszállítását végzi. Ennek végrehajtásához az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát a megrendelt áru kiszállításáig kezelheti, utána haladéktalanul törli.

 

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy@mailchimp.com

Az Adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ezért az Adatfeldolgozó a vevő nevét és e-mail címét a hírlevelek kiküldéséhez szükséges mértékben kezeli. A vevő kérésére az említett adatokat az Adatfeldolgozó haladéktalanul törli.

 

Bankkártyán, valamint online tárcán keresztüli fizetések végrehajtásával összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Adatfeldolgozó cég neve: Barion Payment Zrt.

Adatfeldolgozó cég székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1

Adatfeldolgozó cég telefonszáma: +36 1/464 70 70

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződése alapján a megrendelésekkel kapcsolatos fizetési tranzakciók bonyolítását végzi, az ehhez szükséges adatokat (tranzakció összege, dátuma, időpontja, bankkártya adatok), valamint a vevő által megrendelt kosár tartalmára vonatkozó adatokat kezeli.

 

 1. Külső szolgáltatók

 

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Vásárló által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Vásárlókat.

A weboldal üzemeltetésével foglalkozó szolgáltató:

Cégnév: Netfort Bt.

Székhely: 7900 Szigetvár, Szent István ltp 17. IV/25.

Telefon: +36-30-530-2953
E-mail: info@netfort.hu

 

 

 1. Adatbiztonság, az adatok megismerése

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Vásárló kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 

 1. a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 

 1. b) a Vásárló kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

A Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Vásárló kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 

 1. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

 1. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Vásárlót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Vásárló Személyes adatait törli.

 

Mivel a Vásárló részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Vásárló kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Vásárló számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

 

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Adatkezelő – a Vásárló tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Vásárló vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

 1. A Vásárlók jogai és érvényesítésük

 

18.1. Az Adatkezelő a Vásárlót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Vásárló emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

 

A Vásárló kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vásárló általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Vásárló személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

18.2. A Vásárló kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Vásárló figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

 

18.3. A Vásárló a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Vásárlót a törlésről tájékoztatja.

 

18.4. A Vásárló az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

18.5. A Vásárló tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek a szabolcs.soosnagy@vforras.hu címre küldött e-mailben.

 

18.6. A Vásárló kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Vásárló vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Vásárló vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A Vásárló kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Vásárló ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

 

A Vásárló továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Vásárló igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

18.7. A Vásárló kérheti, hogy az Adatkezelő a Vásárló által rendelkezésére bocsátott és a Vásárló által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 

18.8. Ha az Adatkezelő a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

18.9. A Vásárló a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

 

18.10. A Vásárló panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Vásárló jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Vásárló választása szerint – a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Vásárlót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

19.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

19.2. A Vásárló a rendelés leadásával elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Vásárlók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Vásárlási tudnivalók
Gyakran ismételt kérdések

Tényleg valódi japán formulák a Magyarországon kapható Hada Labo termékek?

Igen. A Magyarországon kapható Hada Labo termékek formuláit a Rohto Pharmaceuticals Japánban, Kyotoban található laboratóriumaiban fejlesztik ki. Ezután a termékeket Japánban vagy az Egyesült Államokban állítják elő, szigorúan a Kyotoban létrehozott előírásoknak megfelelően. Az európai rendeletek miatt néhány termék összetételét némiképp meg kellett változtatni a Japánban kapható termékekéhez képest. Ez azonban nem befolyásolja a krémek hatékonyságát.

Mi a különbség a Japánban és a Magyarországon kapható krémek között?

A szabályozások miatti változtatásoktól eltekintve a termékek összetevői és a használt formulák ugyanazok, mint a Japánban kapható termékek esetében. A két országban kapható termékek között a legfőbb különbség a megjelenés. Az európai piacra a Hada Labo termékek új csomagolást és új márkanevet kaptak.

Van különbség a Magyarországon és a Japánban kapható Hada Labo termékek összetétele között?

Az alkalmazott formulák és összetevők ugyanazok. Különbség csupán az összetételben lehet, mégpedig azért, mert az európai és japán rendeletek eltérnek egymástól, így az Európában kapható termékek összetételét a szabályozásoknak megfelelően kellett megalkotnunk.  

Miért tér el a Magyarországon kapható Hada Labo termékek csomagolása a Japán termékekétől?

A Magyarországon és Európában kapható Hada Labo Tokyo termékek designja megegyezik az Egyesült Államokban kapható termékekével. Az európai és észak-amerikai fogyasztóknak nagyon hasonlóak az elvárásaik a termékek külsejét illetően. Célunk az volt, hogy ezeknek a preferenciáknak megfelelő csomagolásban tudjuk kínálni a megszokott, Japánban is kapható formulákat. 

Miért olyan egyszerűek a Hada Labo termékek összetevői? Mi az oka annak, hogy viszonylag kevés összetevőt tartalmaznak?

A Hada Labo a japán letisztultságot és egyszerűséget hivatott megtestesíteni. Ez a jellemzője az, ami garantálja a bőr biztonságát a hosszútávú használat során. A márka értékei között szerepel a következő mondat: „Give the skin what it needs and do not give anything that is superfluous”. A mondat lényege, hogy pontosan annyit adjunk a bőrnek, amire szüksége van, kerüljük a felesleges összetevőket. Ezzel a jelmondattal elköteleztük magunkat amellett, hogy kerüljük az olyan összetevőket, mint például a színezékek, vagy illatanyagok.

Mit jelent pontosan, hogy a Hada Labo Japán elsőszámú arcápolási márkája?

Az utolsó hat évben a Hada Labo volt a legtöbbet értékesített arcápolási márka a Japán kozmetikai piacon 5 kategóriában, az arcápolók, arcápoló tejek, krémek, maszkok és esszenciák között.

Mi az a négy lépéses arcápolás?

A négy lépéses arcápolási rituálé az ajánlott napi alkalmazási procedúrája a Hada Labo krémeknek. Termékeink úgy lettek kifejlesztve, hogy a négy lépésnek megfelelően lehessen őket alkalmazni. A japán nők többsége hozzá van szokva ehhez az aprólékos folyamathoz. A világ más pontjain élő nők számára először nehéznek és összetettnek tűnhet a folyamat, azonban egy pár napos próbával könnyen a napi szokások részévévé tehetjük a rituálét.

Hogyha a négy lépés már a mindennapjaink részét képezi, akkor egy kis idő elteltével elérhetjük, hogy ennek hatására félre tegyük a hétköznapi teendőinket néhány percig és élvezzük a lépéseket. A japán hit szerint az arcápolás csak egy része egy hosszabb, összetettebb folyamatnak, ami végül elvezet az egyensúly és az egészség biztosításához az egész testen belül.

Ki lehet hagyni egy-két lépést az arcápolási rutin lépései közül?

Természetesen. Lehetőséged van a saját ízlésednek megfelelően kísérletezni a termékekkel. 

Használhatom a White és Red Line termékeit felváltva?

Természetesen! A te feladatod kiválasztani, hogy melyik termékek illenek legjobban a bőrödhöz. A White és Red Line termékei az igényednek megfelelően használhatóak felváltva, vagy akár egy rituálén belül is. Fontos viszont, hogy a folyamatot a négy lépéses rituálénak megfelelő sorrendben hajtsd végre.

Hogyan juthatok hozzá Hada Labo termékekhez Magyarországon?

Termékeink a magyarországi DM-ek polcain, illetve a webáruházunkban elérhetőek.

Van szállítási költség?

A 15000 Ft alatti rendelésekre 1190 Ft-os szállítási költséget számolunk fel. A 15000 Ft feletti rendelések esetén a szállítási költséget mi álljuk. 

Mikor várhatóak új termékek?

Folyamatosan készülünk újdonságokkal. Szeretnénk minél több Hada Labo terméket elérhetővé tenni a magyarországi vásárlók számára. Ha nem akarsz lemaradni az újdonságokról iratkozz fel a hírlevelünkre, valamint kövess minket Instagramon és Facebookon.

Mindenképp a négy lépésnek megfelelően kell használnom a termékeket?

A négy lépéses arcápolási rituálé az ajánlott használati módszere a Hada Labo Tokyo krémeknek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a krémek önmagukban ne lennének hatékonyak. 

Miért olyan fontos a négy lépéses arcápolási rituálé?

 A japán kultúrában kinézettel való törődés és a bőröregedés megelőzése egy elengedhetetlen része az életnek. Az arcápolási rituálé éppen ezért nem egy olyan folyamat, amit más teendőkkel párhuzamosan, vagy futtában csinálnak, sokkal inkább egy fontos és pontosan megtervezett része a nők napirendjének. A megfelelően végrehajtott bőrápolás egészséges diétával, elegendő alvással és testmozgással kísérve biztosítja az ázsiai nők bőre számára a híresen fiatalos, hibátlan megjelenést.

Most, hogy Magyarországon is elérhetőek a Hada Labo termékek, a magyar nők is kipróbálhatják a négy lépéses arcápolási rituálé hatását, beépíthetik a folyamatot a napi elfoglaltságaik közé.

Tartalmaznak állati eredetű összetevőket a Hada Labo Tokyo termékek?

Az egyetlen nem vegán összetevő, amit krémeink tartalmaznak a tengeri eredetű kollagén. Ezt az összetevőt a Red Line termékvonalban kapható termékeink tartalmazzák, tehát a White Line termékvonal krémei vegán termékek. 

Segíts nekünk megtalálni a legfontosabb kérdéseket! Ha felmerül benned egy kérdés a Hada Labo Tokyo márkával, rendeléssel, kiszállítással, akciókkal, összetevőkkel, megjelenésekkel stb. kapcsolatban, tedd fel nekünk az alábbi elérhetőségeken: 

Email: 

info@hadalabotokyo.hu